Ensom

 

ensom

Er man ensom i det indre
er man ensom i det ytre.
(Er du en som klarer deg med det indre
uten å påvirkes av det ytre?)
Ensomhet er til så vi skal lære oss å kjenne
uten en til.
Vi skal ikke flykte eller frykte
vi skal leve for å erfare at enhver fare
er faktisk til for å erfare.
Livet er godt og trygt
hvis man tør bare å være.
Og hvis du lar være deg selv å ære
da mister du alt du kan være…