Hedrum Kirke…

 

Dagens steinkirke antas å være oppført i første halvdel på 1100-tallet

 

 

 

 

Video fra Hedrum kirke

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.