Farris

 

Farrisvannet i Larvik er drikkevannskilde for rundt 200.000 innbyggere i Vestfold 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.