Fotoutfordring

 

fototagging

Jeg ble utfordret av Neglecta til å åpne mappe nr seks, og ta fram bilde nr seks i den mappen. Ikke at det kom som et sjokk kanskje, men der dukket det opp et himmelbilde som ble knipset 9. januar ved Skoger, i himmelretning mot Sande i Vestfold. Fototuren startet rett før bildet ble tatt, formålet var nettopp å ta bilde av soloppgangen. Og visst ble det mange bilder den morgenen som ellers når man er på fototur, så flaks for meg at jeg er flink til å rydde og slette bilder som ikke er helt i tråd med egne ønsker. Har lagt ut et par bilder som er nokså likt som dette, men hva gjør man ikke for en utfordring. 🙂 Så mye mer er det kanskje ikke å si om det, annet enn at jeg utfordrer seks nye til å rote i arkivet. Og skulle dere utvalgte ikke orke eller gidde så forstår jeg det godt, men artig var det lell 🙂

De utvalgte ble da som følger:

1.       Ståles Safaris

2.       Morten Pedersen – Photo Dv

3.       Thomas Karlsen

4.       Ivar Ivrig

5.       Ivar – Bluviews

6.       Anne Sophie – Ordinary Oslo

 

 

 

Skywatch-2

 

Drammen – Norway

For more Sky Watch photos, visit the Sky watch site

 

Why is the sky colorized?

On its way through the atmosphere some light rays are broken or shattered by molecules in the air, which brings colors to a blue sky and spectacular colors to the sunsets. It is the sun in combination with water and ice crystals in the clouds that generates these phenomenon’s with colorized clouds in various combinations and intensity.

During a sunset or sunrise the sun has up to 30 times the light distance from earth in comparison to mid day, and on its way the sunrays encounters everything from human made pollution, volcano eruptions, ash from fires with smoke and pollution from outer space. The light that we percept as white are a mixture of different colors like red, orange, yellow, green, blue, indigo and purple. All the colors in the visual spectrum has its own wavelength where red and orange has the longest wavelengths and purple and indigo has the shortest. At sunset the sunrays meets way more molecules due to the longer distance, and disperses even more purple, yellow and green light. Because of this it’s only red and orange that are visible from the ground, and the same happens at sunrise. Its only when the sun is over the horizon that we can see the light as white.

 

Hvorfor er himmelen farget?

På vei gjennom atmosfæren blir noen av lysstrålene brutt, eller spredt av molekyler i lufta, dette gir opphav til blå himmel og spektakulære farger i solnedgangene. Det er solen i kombinasjon med vann og iskrystaller i skyene, som danner dette fenomenet med fargede skyer i forskjellige kombinasjoner og styrker. Ved en solnedgang eller soloppgang har solen opptil 30 ganger så lang lysavstand fra jorden i forhold til midt på dagen, og på vei møter solstrålen på alt fra menneskeskapt forurensning, vulkanutbrudd, aske fra branner og røyk, og forurensning fra ytre rom. Lyset som vi oppfatter som hvitt, er blandet sammen av fargene rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Hver av fargene har i det synlige spekteret en bestemt bølgelengde, rødt og oransje har lengst bølgelengde, mens fiolett og indigo har de korteste. Ved en solnedgang møter solstrålen langt flere molekyler på grunn av lengre avstand, og sprer enda mer av fiolett, gult og grønt lys. Av denne grunn ses bare det røde og oransje lyset fra bakken, det samme skjer ved soloppgang. Først når solen er over horisonten kan vi se lyset som hvitt.